top of page

Hoërskool Ermelo verwelkom nuwe onderwysers

SH HATTINGH

16 February 2021

Hoërskool Ermelo sien uit om die pad saam met julle te stap en wens julle alle voorspoed toe. Mag julle toekoms by EHS Errie-groen wees!”

Hierdie jaar begin die Erries met ses nuwe onderwysers in hulle midde. Charné van Aswegen is ‘n oud-Errie wat in 2017 gematrikuleer het te EHS. Sy is tans ‘n tweede jaar student wat studeer deur die Universiteit van Potchefstroom. Haar studie rigting is BEd senior fase en VOO met Wiskunde en Ingenieurs-grafika en –ontwerp as hoofvakke. “Ek sien uit om na verlede jaar se proeftydperk by EHS amptelik deel van Hoërskool Ermelo se personeel te wees.” Hoogtepunte waarna Charné die meeste uitsien, is om deel te wees van die sport, asook om by Nelstehuis diens te doen. Anra Mentz het te EHS gematrikuleer in 2016.

Sy het ook aan die Universiteit van Potchefstroom gestudeer en het haar Bsc.- graad in Fisiologie en Psigologie afgehandel met Mikro-biologie en Bio-chemie as byvakke. In die komende jaar gaan Anra haar NGOS doen terwyl sy Landbou bestuur en –wetenskap as vakke aanbied by die Erries. Dit is vir haar ‘n voorreg om deel van die Errie-familie te wees en iets aan haar Alma mater te kan terug gee vir die groot impak wat EHS op haar gehad het. Sy sê tereg met baie trots: “Die EHS is die skool vir my; daar is geen ander skool soos hy.” Another “oud-Errie”, Qiniso Habile, is now also officially part of the Errie’s teachers. Qiniso matriculated in 2016 and studied BEd Senior Phase and FET at the University of Pretoria. Although Qiniso had been part of the Erries by doing his practicals at EHS for the past three years, he is extremely excited to officially be a part of the Errie-team. Mostly he can’t wait to be a part of the learners’ lives and contributing to the learners’ development.

Zara-Brezette Büchling het verlede jaar haar skoolloopbaan by die Erries afgesluit en gaan dié jaar voort op haar pad saam met Hoërskool Ermelo as student-onderwyser. Haar studie rigting is BThTeologie wat sy deur SATS studeer met die oog op NGOS wanneer haar Teologie graad afgehandel is. By die Erries is Zara hoofsaaklik betrokke by die gee van Afrikaans en Engels. Die opwinding daarvan om die lewe van Hoërskool Ermelo vanuit ‘n ander oogpunt as dié van ‘n leerder te beleef, is iets waarna Zara uitsien. Marli Luyt is nou ‘n derdejaar-student wat deur UNISA studeer. Sy studeer BEd senior fase, asook VOO met Afrikaans en Engels as haar hoofvakke. Dit is in dié vakke waarby sy betrokke gaan wees by Hoërskool Ermelo. Sy sien uit na een van die groot gedeeltes wat die Erries na aan die hart lê: EHS-Kultuur! Charmoné Prinsloo het verlede jaar haar studies in BEd senior fase en VOO voltooi aan die Universiteit van Potchefstroom.

EHS is besonder trots op Charmoné wat haar studies Cum Laude geslaag het! Haar hoof vakke was Wiskunde en Biologie. By die Erries gaan sy Lewenswetenskappe as vak aanbied. “Ek was voor 2021 reeds baie nou betrokke by die EHS met onder andere proef-tydperke, maar sien uit om amptelik deel van die unieke Errie-familie te wees. Ek hóórt hier,” sê Charmoné met Errie-trots wat reeds deur haar are vloei.

“Baie welkom aan elkeen van die nuwe onderwysers. Hoërskool Ermelo sien uit om die pad saam met julle te stap en wens julle alle voorspoed toe. Mag julle toekoms by EHS Errie-groen wees!”


bottom of page