top of page

Transformator gestroop tydens slinkse diefstal

GK CRONJE

5 July 2022

Daar word verneem dat die verdagtes beskik oor basiese elektriese kennis, en dat hul genoegsame tyd gehad het om die misdaad te pleeg, en ongedeerd te onstnap.

Suzuki Ermelo (WEB) 22 September 2020.jp

Met ‘n skok het gemeenskapslede by die Ermelo vliegveld verneem van etlike duisende Rande se skade wat berokken is as gevolg van infrastruktuur diefstal. Slinkse kriminele het op Donderdag, 30 Junie 2022, ‘n transformator gestroop, en het hul ook uit die voete gemaak met ‘n onbekende lengte medim spanning kabel. ‘n Metaal skeepshouer se inhoud is ook geplunder, maar op dié stadium is die items wat gebuit was onbekend.

Diewe het toegang verkry tot die skeepshouer nadat hul deur die kettingskakels gesaag het. Die metaal ClearVu omheining is ook netjies en stelselmatig geknip en opgebuig, en boewe het sodoende toegang tot die vliegveld verkry. Die transformator en alle bybehore was behoorlik gestroop, en alle koper en metaal van waarde is weggedra. Op die toneel was verskeie items gevind wat deur die diewe gebruik was, insluitend ‘n kort panga, metaal handsaag en moersleutel. Die nabye elektriese skakelbord is ook geplunder, en verskeie drade geknip. Daar word verneem dat die verdagtes beskik oor basiese elektriese kennis, en dat hul genoegsame tyd gehad het om die misdaad te pleeg, en ongedeerd te onstnap. Verskeie hawelose individue wat in die omliggende area was, beweer dat hul geen kennis dra van die diefstal wat plaasgevind het nie, en dat hul geen verdagte aktiwiteit opgemerk het nie.

Die Tribune het navraag gerig aan MLM om te bevestig of ‘n SAPD saak geopen is rakende die insident. Volgens MLM val die Ermelo vliegveld onder die jurisdiksie van Gert Sibande-distriksmunisipaliteit. Teen tye van pers was dit onbekend of die distrik ‘n saak by die SAPD geopen het.

bottom of page