top of page

Gehalte diens by SAVF Huis Ermelo

Content Supplied

25 May 2022

Die opregte dank van SAVF CEO, Adriaan Raubenheimer, word oorgedra aan die lojale ondersteuners.

Suzuki Ermelo (WEB) 22 September 2020.jp

Persverklaring - SAVF Huis Ermelo se 2022 Munisipale Inspeksie verslag weerspieël die hoogstaande kwaliteit van die fasiliteit. Die verslag reflekteer die voortdurende fokus op gehalte diens deur die bestuurspan met fokus op kwaliteit onderhouding van hul fasiliteite in 14 Fourie Straat in Ermelo. Dit was veral die aanmerking van die inspekteur - “Tannie Ragie is terug”- wat SAVF Mpumalanga se Provinsiale Leier, Mnr Marinus van Dijk en SAVF Huis Ermelo Voorsitter Me. Judy Gray met trots gevul het. Tannie Ragie was wel bekend in die gemeenskap, en die wete dat die fasiliteit steeds volgens haar streng standaarde bestuur en onderhou word, is vir SAVF een van die grootste komplimente. SAVF verskaf geintegreerde en bekostigbare diens aan kwesbare bejaarde persone in SAVF tehuise. Ons sorg vir jou wanneer jy nie vir jouself kan sorg nie, met die verskaffing van 24-uur versorging aan brose bejaardes. Die versorging sluit in: akkomodasie, alle maaltye, verplegingdienste, wasgoed dienste en ander verwante dienste wat tot die voordeel van inwoners bydra. SAVF Huis Ermelo is sedert 2021 onder ‘n nuwe bestuurs fokus, die impak van die samewerking tussen die nuwe bestuurder, Me. Waldi Sieberhagen, en die gevestigde bestuurspan in Ermelo dra by daartoe dat SAVF Huis Ermelo uitstaan as fasiliteit van keuse vir bejaarde sorg in Ermelo. Beplanning is reeds op dreef met die “Active Aging Programme” wat geimplementeer gaan word, en die “Eden Programme” vir die Altzheimers-afdeling wat weer nuwe fokus op die inwoners se aktiewe deelname gaan plaas. SAVF Streeks bestuurderes, Me Mari Louw, praat met lof oor die opknappings werk aan die fasiliteit, en die positiewe impak van Me. Waldi Sieberhagen se aanslag op die dag-tot-dag aktiwiteite in SAVF Huis Ermelo. Hoogtepunte wat uitgelig kan word sluit in: nuwe verswakte sorggedeelte vir nuwe opnames, opskerp van verplegingsmetodes in verswakte sorgafdeling met deurlopende opleiding en evaluasies van verpleeg personeel, opgradering van inwoners se kamers, opgradering van infeksiebeheer in die verswakte sorgafdeling, 4 x 10 000L watertanks herstel, uitstekende plaagbeheer en bo verwagte personeel prestasies. Personeel en vrywilligers het hande geneem om te verseker dat elke inwoner die kwaliteit diens ontvang waarop hul geregtig is. SAVF Ermelo is verantwoordelik vir die self-verkryging van fondse om voortgesette kwaliteit dienste te kan lewer. In hierdie proses word SAVF Huis Ermelo versterk deur verskeie organisasies en individue in die gemeenskap, wat al vir jare ondersteuning bied deur middel van donasies, skenkings en betrokkenheid as vrywilligers. Die opregte dank van SAVF CEO, Adriaan Raubenheimer, word oorgedra aan die lojale ondersteuners. SAVF Huis Ermelo se volgende opedag vind plaas op Saterdag, 4 Junie 2022. Tydens die opedag word alle belangstellendes genooi om die bestuurspan, personeel en vrywilligers persoonlik te ontmoet, saam deur die fasiliteite beweeg en die dienste wat gelewer word aan die inwoners eerste hand te ervaar. Opedae vind plaas om die wonderlike impak van die gemeenskap se ondersteuning, donasies en borgskappe te vertoon en die areas aan te spreek waar SAVF as ‘n nie-winsgewende organisasie die gemeenskap se ondersteuning benodig om die fasiliteit te onderhou. Vir enige navrae kan SAVF Huis Ermelo gekontak word op 017 819 3614 of ‘n e-pos kan gestuur word na ermelo.manager@savf.co.za.

bottom of page